sick logo
Welkom, u bent nog niet ingelogd! Inloggen
Bewerk hier jouw gegevens, klik hier om uit loggen.
Welkom, u bent nog niet ingelogd! Inloggen
Zoek

Second opinion

Met alle kinderintensive care afdelingen in Nederland hebben we sinds 2018 een goed lopende samenwerking ten aanzien van het doen van een second opinion.

Het doel van deze werkwijze is het komen tot een eenduidige uitvoering van de second opinion op een kwalitatief hoog niveau. Een secundair doel is om complexe casuïstiek vaker met meerdere centra te bespreken om zo van elkaars expertise gebruik te kunnen maken.

Indien behandelaars of ouders een second opinion willen vragen aan een ander centrum dan gaat er als eerste een aanvraag naar de werkgroep ‘second opinion’ .

In de aanvraag staat de vraag voor de second opinion duidelijk geformuleerd, alsmede alle relevante klinische informatie. Ouders dienen op de hoogte te zijn en toestemming te verlenen. Het moet duidelijk zijn voor ouders en behandelteam dat een second opinion expliciet leidt tot een oordeel en een advies. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de behandeling overgenomen wordt.

Hoofdbehandelaars en ouders mogen een voorkeur uitspreken voor het centrum dat de second opinion komt uitvoeren. De werkgroep bepaalt dan aan de hand van de inhoud van de vraag en de expertise van de verschillende centra welk centrum gevraagd wordt de second opinion uit te voeren. Ieder centrum heeft 1 aanspreekpunt bij wie de vraag binnenkomt. Vervolgens bepaalt dat centrum zelf of ze de second opinion aannemen, afhankelijk van de expertise en de beschikbaarheid van (senior)intensivisten. Er is onderling afgesproken dat de intensivist die de second opinion uitvoert tenminste 5 jaar klinische ervaring moet hebben.

Indien de second opinion is aangenomen wordt alle relevante informatie naar de twee centra gestuurd, inclusief beeldvorming en informatie over de sociale context. De twee second opinion centra nemen onderling contact op over de logistiek, het tijdspad waarin een antwoord verwacht kan worden en wanneer de patiënt bekeken gaat worden en de ouders gesproken kunnen worden. Het is de bedoeling dat de twee intensivisten die de second opinion uitvoeren dit eerst met hun eigen team kortsluiten, dan samen de patiënt komen bezoeken, de ouders en de behandelaars spreken en vervolgens een advies formuleren.

De uitslag wordt ook naar de landelijke werkgroep gestuurd die de second opinions zal verzamelen en regelmatig zal evalueren.

Tot nu toe zijn er per jaar 3 tot 5 second opinions uitgevoerd volgens deze werkwijze.

Leden
Berber Kapitein, AUMC (coördinator)
Heleen Bunker, LUMC

AUMC Berber Kapitein, Marc van Heerde
LUMC Heleen Bunker
UMCG Sander Bontemps, Hilde Mulder
WKZ Esther Veldhoen, Esther de Wit, Jennifer Walker
Radboud Anneliese Nusmeier
SKZ Natasja Meijer, Saskia Gischler, Jan Willem Kuiper, e.a.
MUMC Piet Leroy, Monique Engel

 

Document second opinion