sick logo
Welkom, u bent nog niet ingelogd! Inloggen
Bewerk hier jouw gegevens, klik hier om uit loggen.
Welkom, u bent nog niet ingelogd! Inloggen
Zoek

Richtlijnen

Leden van de SICK zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van richtlijnen en protocollen, welke als doel hebben de kwaliteit van zorg te verbeteren. Richtlijnen zijn zoveel mogelijk wetenschappelijk ondersteunde aanbevelingen op medisch-inhoudelijk of medisch-organisatorisch gebied. Protocollen geven aan hoe lokaal uitvoering wordt gegeven aan de standpunten en richtlijnen van de SICK. Regelmatig zal door het verschijnen van nieuwe studies een herziening van een richtlijn of protocol nodig zijn. Afhankelijk van de inhoud zal gekozen worden voor een brede werkgroep, met naast kinderintensivisten een afvaardiging van andere relevante beroepsgroepen.

Bij vragen of opmerkingen over de gepubliceerde richtlijnen of protocollen, kunt u zich richten tot website@kinderic.nl

Conceptrichtlijnen die voorliggen voor commentaar zijn alleen toegankelijk voor leden.

Geaccordeerde richtlijnen zijn openbaar