sick logo
Welkom, u bent nog niet ingelogd! Inloggen
Bewerk hier jouw gegevens, klik hier om uit loggen.
Welkom, u bent nog niet ingelogd! Inloggen
Zoek

Patiënten

De kinderintensive care

Er zijn in Nederland zeven (academische) ziekenhuizen met een Intensive Care specifiek voor kinderen (KinderIC). Op de KinderIC worden kinderen (leeftijd 0 – 18 jaar) opgenomen die ernstig, vaak levensbedreigend, ziek zijn en daardoor intensieve bewaking van vitale lichaamsfuncties, verpleegkundige zorg en behandeling nodig hebben. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een ernstige longontsteking door een bacterie of virus, bloedvergiftiging (sepsis) of opname na een ernstig ongeluk of grote operatie. Daarnaast verblijven er regelmatig ook kinderen met een chronische ziekte, waarbij bijvoorbeeld thuis kunstmatige beademing gegeven wordt, tijdelijk op de KinderIC. Het team van verpleegkundigen en artsen op de KinderIC is gespecialiseerd in allerlei behandelingen, zoals kunstmatige beademing, die van levensbelang zijn voor de patiënt. Hierbij werken zij in nauw samen met andere specialismen, zoals kinderchirurgen, -cardiologen en -radiologen. Daarnaast bestaat het team uit zorgassistenten, pedagogische medewerkers, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, diëtisten, en geestelijk verzorgers.

Samenwerking

In principe zal een ernstig ziek kind altijd op de dichtstbijzijnde KinderIC worden opgenomen na vervoer via een gewone of speciale IC ambulance. In sommige gevallen kan het echter voorkomen dat vanwege plaatsgebrek naar een andere KinderIC moet worden uitgeweken. In extreme gevallen kan dit soms zelfs het buitenland (bijvoorbeeld België of Duitsland) zijn. De 7 KinderIC’s in Nederland werken nauw samen en in de zorg voor de kinderen speelt de lokatie geen rol. Aanvullend op de algemene medische zorg, worden in Groningen, Leiden, Rotterdam en Utrecht kinderen met ernstig aangeboren hartafwijkingen geopereerd. Het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam is de enige lokatie in Nederland waar harttransplantaties bij kinderen plaatsvinden. Groningen is het enige centrum in Nederland waar long-, lever- en darmtransplantaties plaatsvinden.

Amsterdam – Amsterdam UMC, (lokatie AMC), Emma Kinderziekenhuis

Groningen – UMCG Beatrix Kinderkliniek

Leiden – LUMC, Willem-Alexander Kinderziekenhuis

Maastricht – Maastricht UMC

Nijmegen – RadboudUMC, Amalia Kinderziekenhuis

Rotterdam – ErasmusMC, Sophia Kinderziekenhuis

Utrecht – UMCU, Wilhelmina Kinderziekenhuis

Second opinion

Soms kan de ziekte van een patiënt zo ingewikkeld zijn, dat er de behoefte is van òf de behandelende artsen òf van de ouders/verzorgers om een tweede mening vanuit een ander ziekenhuis te krijgen. De Nederlandse KinderIC’s hebben daarom een zogenaamde ‘second opinion-pool’ opgericht. Alle verzoeken tot een second opinion worden hier ingediend. Vervolgens worden afhankelijk van de benodigde expertise voor de patiënt, twee afgevaardigden uit twee afzonderlijke KinderIC’s aangewezen. Deze komen samen de patiënt en de ouders in het eigen ziekenhuis opzoeken. Kort na dit bezoek zullen zij hun mening doorgeven. Zowel het aanvragen als de terugkoppeling van een second opinion verloopt via de behandelend artsen van de patiënt, en is uiteraard in nauwe samenwerking met de ouders/verzorgers.

Nazorgpoli

Voor kinderen die een (onverwachte) opname op de KinderIC hebben ondergaan is goede nazorg erg belangrijk. De opname en herstelperiode daarna kunnen namelijk een enorme impact hebben op de kwaliteit van leven en het lichamelijk en geestelijk functioneren van zowel kinderen als ouders. Om problemen zo snel mogelijk te signaleren is gestructureerde nazorg (follow-up) belangrijk. Alle KinderIC’s in Nederland hebben een nazorg polikliniek. Daarbij is het goed om aan te geven dat niet alle patiënten van de KinderIC op een nazorg polikliniek terug gezien hoeven te worden. De artsen van de KinderIC maken een inschatting van de noodzaak hiervoor. De andere kinderen zullen uiteraard gewoon door hun eigen kinderarts of andere medische specialist worden opgevolgd op de polikliniek.

Klik hier voor meer informatie over de nazorgpoli.