sick logo
Welkom, u bent nog niet ingelogd! Inloggen
Bewerk hier jouw gegevens, klik hier om uit loggen.
Welkom, u bent nog niet ingelogd! Inloggen
Zoek

Kwaliteitsvisitatie

Vanuit de kinderintensive care in Nederland willen we een systeem opzetten van onderlinge kwaliteitsvisitatie. Het doel hiervan is het kunnen leren van en met elkaar. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om de visitaties zoals die al bestaan in de verschillende ziekenhuizen (zoals JCI, NIAZ, NVK kwaliteitsvisitatie etc.) over te doen. Noch is het de bedoeling dat er een uitgebreid administratief proces aan wordt gekoppeld. Het is vooral bedoeld als mogelijkheid om bij elkaar in de keuken te kunnen kijken en te kunnen laten kijken, om zodoende te leren van elkaar, evt. blinde vlekken op te sporen, good practices delen etc.

De domeinen waarop de kwaliteitsvisitatie zich zal  richten zijn:

  • Patiëntenzorg
  • Onderzoek: in relatie tot patiëntenzorg
  • Opleiding en onderwijs: in relatie tot patiëntenzorg
  • Overkoepelend:
    • Organisatie van de afdeling en samenwerkingsverbanden
    • Personeelsbeleid/- krapte (inclusief ouderenbeleid)
    • Toekomstperspectief

In principe kan daarbij het te visiteren centrum tevoren aangeven op welke onderwerpen zij graag zouden zien dat bij de visitatie de nadruk ligt. Bij voorkeur richt de visitatie zich zowel op het medisch als het verpleegkundig domein

Vanuit alle centra hebben zich kinderintensivisten aangemeld om deel te nemen aan deze kwaliteitsvisitaties.

Contactpersoon vanuit de SICK is Carin Verlaat (carin.verlaat@radboudumc.nl)

NB: wegens de huidige COVID-19 problematiek is de start van deze kwaliteitsvisitaties t.n.o uitgesteld.