sick logo
Welkom, u bent nog niet ingelogd! Inloggen
Bewerk hier jouw gegevens, klik hier om uit loggen.
Welkom, u bent nog niet ingelogd! Inloggen
Zoek

Wetenschap

Werkgroep ‘wetenschap’ SICK
The Dutch Collaborative PICU Research Group

Eén van de kerntaken van de SICK is het bijdragen aan wetenschappelijke ontwikkeling van de kinder-intensive care (artikel 3 regelement). Hiertoe is in 2023 de werkgroep ‘wetenschap’ in het leven geroepen. Deze werkgroep zal onder de naam “Dutch Collaborative PICU Research Group” (DCPRG) gaan streven naar verdere samenwerking en onderlinge afstemming van (inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast beoogt de werkgroep faciliterend te zijn binnen enkele onderzoeks-gerelateerde pijlers en is voor alle SICK leden toegankelijk en beschikbaar (open model), zie infographic.

Het doel

Het uitwisselen en stimuleren van samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek binnen de 7 KinderIC’s van Nederland.

Model

Er is een open model, wat inhoudt dat elk lid van de SICK toegang heeft tot de werkgroep, en zich op de hoogte kan stellen van de activiteiten. Wel zijn er per KinderIC centrum 1-2 afgevaardigden die 2x per jaar de werkgroep vergadering bijwonen. Tijdens de algemene SICK vergaderingen worden de centra roulerend gevraagd een overzicht te geven van de lokale onderzoeksactiviteiten. Eenmaal per 2 jaar vindt een SICK wetenschapssymposium plaats.

Kwaliteit en platform

De kwaliteit van het wetenschappelijke onderzoek van de KinderIC’s van Nederland wordt gestimuleerd door ouderparticipatie, waar nodig prioritering en het creëren van een platform waar onderzoekers hun ideeën en protocollen kunnen pitchen en bespreken. Eventueel kan er hulp ingezet worden rondom regelgeving m.b.t. wetenschappelijk onderzoek en privacy en datamanagement.

De stuurcommissie van de werkgroep bestaat uit: Annelies van Zwol (annelies.vanzwol@radboudumc.nl), Reinout Bem (r.a.bem@amsterdamumc.nl) en Jan Willem Kuiper (tevens PICE werkgroep lid, j.kuiper@erasmusmc.nl).

Oproep

Aan alle onderzoekers: indien je multicenter (≥2 KinderICs Nederland) onderzoek wil verrichten, mail ons of contact een afgevaardigde van je centrum.