sick logo
Welkom, u bent nog niet ingelogd! Inloggen
Bewerk hier jouw gegevens, klik hier om uit loggen.
Welkom, u bent nog niet ingelogd! Inloggen
Zoek

PICE

PICE kwaliteitsregistratie

De gegevens van alle Nederlandse kinderintensive care opnames  worden geregistreerd in de PICE (Pediatrische Intensive Care Evaluatie) kwaliteitsregistratie. De hier vastgelegde gegevens worden gebruikt om de 7 kinder IC’s onderling te vergelijken en daarmee kwaliteitsverbeteringen te kunnen bewerkstelligen. PICE brengt jaarlijks een rapportage uit waarmee een beeld geschetst wordt van de door de Nederlandse kinder IC’s geleverde zorg, met bijvoorbeeld aantallen opnames, leeftijd van de patiënten, diagnoses en aantal overleden kinderen. Tevens kunnen de gegevens in de registratie gebruikt worden om wetenschappelijk onderzoek mee te ondersteunen, uiteraard nadat daarvoor de benodigde toestemmingsprocedures zijn doorlopen.

Aanvullende registraties

Naast de registratie van alle IC opnames beheert PICE nog 2 kleinere aanvullende registraties: een waarin geweigerde IC opnames (bijvoorbeeld door plaatsgebrek) worden geregistreerd, en een waarin een doorlopende meting van “oudertevredenheid” wordt vastgelegd.

Aanvullende informatie over PICE is te vinden op www.pice.nl