sick logo
Welkom, u bent nog niet ingelogd! Inloggen
Bewerk hier jouw gegevens, klik hier om uit loggen.
Welkom, u bent nog niet ingelogd! Inloggen

Kwaliteitsdocument 2021

In december 2011 publiceerde de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) het rapport “Zorg voor Kwaliteit van Zorg voor Kritiek Zieke Kinderen” waarin de kwaliteitscriteria voor intensive care voor kinderen in Nederland is beschreven. Dit rapport werd opgesteld door een werkgroep van de SICK en is door de NVK voorgelegd aan verschillende werkgroepen van de NVK en het Academisch Pediatrisch Overleg waarna aanpassingen volgden en de veldnorm werd gepubliceerd.
Het huidige kwaliteitsdocument, de ‘term’ veldnorm wordt niet meer gebruikt, is een revisie van het rapport uit 2011, waarin veranderingen in de structuur, organisatie, samenwerking en verantwoordelijkheden naar de huidige inzichten en kwaliteitsmaatstaven zijn herzien.

De (her)verdeling van taken tussen de academische centra, concentratie van deelgebieden van de kindergeneeskunde in enkele academische centra en de financieringswijze van de zorg voor kinderen in Nederland zijn regelmatig onderwerp van discussie en aanleiding voor beleidshervormingen. Dit beïnvloedt weer takenpakket, inzet van mensen en middelen, organisatie en werkwijze van de academische centra en de PICU’s. Mede hierom wordt aanbevolen dit kwaliteitsdocument tenminste iedere 5 jaar te herzien.