sick logo
Welkom, u bent nog niet ingelogd! Inloggen
Bewerk hier jouw gegevens, klik hier om uit loggen.
Welkom, u bent nog niet ingelogd! Inloggen
Zoek

Algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden SICK

Lidmaatschap

Aanmelding als lid geschiedt bij het secretariaat van de NVK èn na overmaken van het lidmaatschapsgeld aan de sectie (via contact met de penningmeester). Het lidmaatschapsgeld bedraagt €35,00 per jaar en wordt geïnd via een jaarlijkse factuur. Voor verdere informatie omtrent het lidmaatschap,  zie lidmaatschap

Inschrijving SICK symposium

Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst na inschrijving bij de SICK symposiumcommissie èn betaling via de penningmeester van de SICK. Een inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Bij overschrijding van de deelnamecapaciteit wordt gebruik gemaakt van een wachtlijst.

Betaling SICK symposium

Inschrijving verplicht tot betaling. Het betalingsbewijs dat u ontvangt, geldt als bevestiging van de inschrijving.

Bij onverhoopt annuleren met verzetten van het congres naar een andere datum, zal indien reeds een betaling verricht is, het bedrag ofwel gerestitueerd worden binnen 30 dagen (situatie A) ofwel als betaling gelden voor het volgende congres (situatie B).

Toelichting:

Situatie A: congres wordt geannuleerd ≥ 3 maanden voor genoteerde datum

Situatie B: congres wordt geannuleerd < 3 maanden voor genoteerde datum

Annulering deelname SICK symposium

Bij annulering van deelname tot 6 weken vóór het congres, door middel van email aan de penningmeester, worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering tot twee weken kan 40% van de deelnamekosten gerestitueerd worden. Bij annulering binnen twee weken wordt géén inschrijfgeld gerestitueerd.

Toepasselijkheid voorwaarden

Door het betalen van de inschrijvingskosten maakt de deelnemer kenbaar de algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden te aanvaarden. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts mogelijk per email (aan de symposiumcommissie en penningmeester).