sick logo
Welkom, u bent nog niet ingelogd! Inloggen
Bewerk hier jouw gegevens, klik hier om uit loggen.
Welkom, u bent nog niet ingelogd! Inloggen
Zoeken

EPA’s in de praktijk

Alle fellows zullen in hun 1e jaar minimaal 4 keer en in de rest van hun opleiding minimaal 3 keer per jaar door de lokale opleiders beoordeeld worden op:

(a) de opgebouwde ervaring met de verschillende klinische presentaties

(b) de beheersing (op bekwaamheidsniveau) van de 9 verschillende EPA’s inclusief competentiespecifieke groei (waaronder professioneel gedrag)    &

(c) de ontwikkeling van de fellows op de ‘niet-klinische’ kerntaken

 

De 9 PICU EPA’s die de kernactiviteiten van een kinderintensivist omschrijven en de rode draad vormen van de opleiding zijn:

  1. Opvang en behandeling van een niet-acuut zieke, stabiele, laag-complexe patiënt 
  2. Opvang en behandeling van een niet-acuut zieke, stabiele hoog-complexe patiënt 
  3. Opvang en behandeling van een acuut probleem bij een voorheen stabiele patiënt 
  4. Opvang en behandeling van een hoog-complexe patiënt met een relatief eenvoudig te behandelen acuut probleem
  5. Opvang en behandeling van een acuut zieke, instabiele, hoog-complexe patiënt 
  6. Opvang, behandeling en/of transport van een acuut zieke patiënt buiten de PICU
  7. Communicatie met kind, ouders en andere betrokken zorgverleners
  8. Uitvoeren van verrichtingen voor een PICU-arts
  9. Managen van complexe situaties (op de PICU)

 

-> Podcast handleiding EPA-app (prEPAred)